Muchówki (Diptera)

Ogromny rząd owadów, który liczy na całym świecie ponad 124 tysiące gatunków. W Polsce występuje 7 tys. gatunków, ale szacuje się, że może ich być nawet 10 tysięcy. Cechą charakterystyczną muchówek jest obecność jednej pary skrzydeł, ponieważ druga uległa przekształceniu w tzw. przezmianki (Halterae), pełniące m.in. role stabilizatorów lotu. Muchówki są niezwykle ważną grupą owadów, do której należy wiele gatunków o ogromny znaczeniu dla człowieka. Część z nich jest dobrze znana ze swej negatywnej dla człowieka działalności. Chodzi tu głównie o dokuczliwe muchy i gatunki krwiopijne, z komarami na czele. Mimo to, wiele muchówek, to również bardzo pożyteczne stworzenia, zapylające kwiaty i pomagające przywracać martwe szczątki organiczne do ponownego obiegu w naturze.

Tipula vittata.

Koziułkowate (Tipulidae)

Zmróżek w całej okazałości.

Zmróżkowate (Stratiomyidae)

Bujanka w całej okazałości.

Bujankowate (Bombyliidae)

Jusznica, ujęcie z boku.

Bąkowate (Tabanidae)

Wójek w całej okazałości.

Wójkowate (Empididae)

Pięknie pozujący samiec.

Łowikowate (Asilidae)

Samczyk bzyga prążkowanego.

Bzygowate (Syrphidae)

Wyślepek w czasie zdobywania pokarmu.

Wyślepkowate (Conopidae)

Z boku.

Muchowate (Muscidae)

Ujęcie bardziej odgórne.

Plujkowate (Caliphoridae)

Jelenica w całej okazałości.

Narzępikowate (Hippoboscidae)

Ujęcie z boku.

Rączycowate (Tachinidae)

Kolejne ujęcie.

Pozostałe rodziny muchówek