Pająki i ich kuzyni

Chociaż pająki nie są owadami, to jednak są stworzeniami mającymi z nimi wiele wspólnego. Podobnie jak one, zamieszkują te same środowiska, bo i też to właśnie owady stanowią ich główny pokarm. Na całym świecie żyje ich około 40 tys. gatunków, natomiast w Polsce około 800. Ciało pająka składa się z dwóch części: głowotułowia i odwłoka. Oprócz tego, mają również 8 nóg i najczęściej 8 lub 6 oczu. Oprócz tego, pająki mają również takie narządy jak szczękoczułki, zaopatrzone w pazurki jadowe, oraz kądziołki przędne, do tworzenia jedwabnych nici. Wiele pająków tworzy sieci łowne, inne wolą jednak polować aktywnie, poszukując ofiar lub atakując je z zaskoczenia. Pająki nie są zbyt lubianymi stworzeniami, a wielu ludzi się ich obawia. Mimo to, są jednak bardzo pożytecznymi stworzeniami, gdyż ograniczają liczebność owadów, także tych pasożytniczych i wyrządzających szkody. Ich pożyteczna działalność objawia się zarówno w środowisku naturalnym, jak również w naszych własnych domach, zamieszkiwanych przez wiele synantropijnych gatunków. Warto więc pamiętać o tej pozytywnej roli pająków w naszym życiu.

Portret samca.

Skakunowate (Salticidae)

Kwietnik w całej okazałości.

Ukośnikowate (Thomisidae)

Samiec pod korą.

Ślizgunowate (Philodromidae)

Krzyżak w całej okazałości.

Krzyżakowate (Araneidae)

Na białym murze.

Lejkowcowate (Agalenidae)

Steatoda grossa.

Omatnikowate (Theridiidae)

Osnuwik z ofiarą.

Osnuwikowate (Linyphiidae)

Samica bagnika w pełnej krasie.

Darownikowate (Pisauridae)

Ostatnie ujęcie wałęsaka.

Pogońcowate (Lycosidae)

Nasosznik w całej okazałości.

Pozostałe rodziny pająków

Samiec kleszcza łąkowego.

Inne rzędy pajęczaków