Pogońcowate (Lycosidae)

Rodzina pająków, licząca na świecie około 2400 tys. gatunków, oraz ponad 60 w naszym kraju. Najliczniejszym rodzajem są wałęsaki (Pardosa spp.), które stanowią niemal połowę wszystkich, krajowych gatunków. Przedstawiciele tej rodziny to średnie oraz duże pająki, o mocnej, krępej budowie ciała. Z przodu głowotułowia znajdują się drobne oczka, przy czym jedna para jest wyraźnie większa niż pozostałe i skierowana dużo bardziej w przód. Pogońce są świetnymi wzrokowcami, co wśród pająków nie zdarza się zbyt często. Ich ciała są porośnięte jasnymi bądź ciemniejszymi włoskami. Z ubarwienia, są raczej niepozorne, głównie brunatne, szarawe, a czasem w barwie piaskowej. Pogońcowate to typowo naziemne pająki, spotykane bezpośrednio na glebie, wśród ściółki czy opadłych liści. Nie tworzą sieci łownych, lecz polują aktywnie. Ich łupem padają różne, naziemne owady, a niekiedy i mniejsi przedstawiciele własnej rodziny. Niektóre gatunki, chociażby z rodzaju Pirata, można spotkać nad brzegami wód. Żyjące tam pająki nie tylko biegają po lądzie, lecz także po wodzie, a nawet nurkują, polując na drobne, wodne bezkręgowce. Część gatunków spędza większą część swego życia w samodzielnie wykopanych norkach, wychodząc jedynie na poszukiwanie posiłku (robią tak np. wymyki, Arctosa spp.). Bardzo ciekawe są obyczaje godowe, w czasie których samce wielu gatunków wykonują specjalne, godowe ruchy, polegające chociażby na machaniu swymi nogogłaszczkami i próbie zaskarbienia sobie przychylności wybranki. Samice tworzą po kopulacji kokony, które wypełniają jajami. Wiele gatunków, przymocowuje kokony do spodów swych odwłoków i zabiera ze sobą, bacznie się nimi opiekując. Przez pewien czas, noszą na swoim grzbiecie również młode pajączki.

Krzeczki (Trochosa spp.)

Korsarze (Pirata spp.)

Wałęsaki (Pardosa spp.)

Wilkosz grubonogi (Alopecosa cuneata)

Reklamy