Łątkowate (Coenagrionidae)

Portret nimfy.Największa rodzina ważek równoskrzydłych. Na całym świecie liczy ponad 1100 tys. gatunków, w Polsce natomiast mamy ich 15. Podobnie jak inni przedstawiciele wspomnianej podrodziny, łątkowate są smukłymi ważkami, często o kolorowym ubarwieniu. Przeważnie są niebieskie (samce) lub zielonkawe (samice), jednak czasami trafiają się bardziej kolorowe gatunki. Łunica (Pyrrhosoma nymphula), jest po całości czerwona, z nielicznymi, czarnymi elementami. U oczobarwnic (Erythrosoma spp.) natomiast, oczy samców są jaskrawo czerwone. Jeśli chodzi o ich wielkość, to przeważnie są niedużymi ważkami. Jedna z nich, bardzo rzadka iglica mała (Nehalennia speciosa), jest naszą najmniejszą, rodzimą ważką (długość jej ciała sięga tylko 3 cm). Łątkowate bywają najliczniejsze w pobliżu zbiorników wodnych, które zamieszkują. Wiele z nich lubi się jednak od nich oddalać na znaczne odległości, dlatego spotyka się je także na obrzeżach lasów czy nawet w miastach. Pod względem liczebności występowania, niektóre z nich, np. łątka dzieweczka (Coenagrion puella), to jedne z naszych najpospolitszych ważek. Nie dotyczy to jednak wszystkich, a niektóre są bardzo rzadkie. Dwie z nich: wspomniana wcześniej iglica oraz łątka ozdobna (Coenagrion ornatum), znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową, natomiast łątka zielona (Coenagrion armatum) pod ochroną częściową.

Kolejny samiec.

Łątka wczesna (Coenagrion pulchellum)

Samica.
A to już samica.

Łunica czerwona (Pyrrhosoma 

nymphula)

Samiec w pełnej krasie.
Samiec.

Nimfa stawowa (Enallagma cyathigerum)

Samica w "standardowym" ubarwieniu.
Samiec oczobarwnicy większej.

Oczobarwnica większa (Erythromma najas)

Samica oczobarwnicy większej.