Jętki (Ephemeroptera)

Samica L. vespertina.Rząd owadów liczący na świecie około 3000 tys. gatunków, oraz z jakieś 80 w naszym kraju. Jest to bardzo stara i prymitywna grupa owadów, których przodkowie fruwali w czasach z przed pojawienia się dinozaurów. Owady te są jedynym rzędem, u którego występuje dodatkowe stadium rozwoju, czyli subimago (lub subimagines). Przypomina ono stadium dorosłego owada, ale jest przeważnie szare, z mlecznymi skrzydłami. Rzadko lata, przeważnie przesiaduje na roślinie, zaś po pewnym czasie (od kilku minut do kilku godzin) przechodzi ostatnią wylinkę, w efekcie której powstaje w pełni dojrzały osobnik. Dorosłe jętki nie pobierają pokarmu, ponieważ ich narządy gębowe są uwstecznione. Charakteryzują się smukłym i delikatnym ciałem, dużymi, szerokimi skrzydłami (przeważnie mają dwie pary, ale u niektórych z nich, występuje tylko jedna), oraz trzema, bardzo długimi przysadkami odwłokowymi na końcu ciała. Dorosłe jętki żyją bardzo krótko. Samce najwyżej dzień lub dwa, a czasem wręcz kilka godzin. Samice są bardziej długowieczne i potrafią przeżyć kilka dni, a nawet tygodni. Samce jętek tworzą ogromne roje, głównie pod osłoną nocy. Często zlatują do sztucznych źródeł światła. W nich właśnie dochodzi do kopulacji z samiczkami, które później składają jajeczka do różnych zbiorników wodnych. Larwy żyją w wodzie, przy czym różne z nich, mogą zamieszkiwać różne jej części. Np. jedne żyją wśród roślin wodnych i aktywnie pływają od jednej do drugiej, inne są bardziej skryte i trzymają się kamieni, z dala od światła. Larwy przypominają dorosłe owady, mają wydłużone ciała, a na końcu odwłoka trzy, długie przysadki. Po bokach odwłoka mają natomiast skrzelotchawki służące im do oddychania pod wodą. Większość z nich odżywia się szczątkami organicznymi, głównie pochodzenia roślinnego. Same stanowią pokarm wielu ryb, wodnych bezkręgowców oraz różnych, innych stworzeń. Ich rozwój trwa od jednego roku aż do trzech lat.

Samica L. marginata.

Jętki z rodzaju Leptophlebia

Samiec L. vespertina.